Sain lääkäriltä lähetteen hierontaan. Saanko Kelalta korvausta Hierontaiatroksen antamasta hieronnasta?

Lääkärin määräämänä fysioterapiana korvataan terapeuttinen käsittely sekä lääkärin määräämä muu fysikaalinen hoito. Mikäli lääkäri on määrännyt liikuntahoitoa, voidaan hieronta korvata siihen kuuluvana esikäsittelynä.

Lääkärin määräämä tutkimus- ja hoitotoimenpide korvataan, kun tutkimuksen on suorittanut ja hoidon antanut sairausvakuutuksessa tarkoitettu muu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli tässä tapauksessa yleensä fysioterapeutti. Korvaus voidaan myöntää niistä palveluista, jotka lääninhallituksen päätöksen mukaan kuuluvat palvelujen tuottajan toimialoihin.