Koulutettu hieroja

Miksi kannattaa aina valita koulutettu hieroja?

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (ent. TEO nykyisin Valvira) pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity. Koulutettu hieroja on siis terveydenhuollon ammattilainen. Kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, koulutetulla hierojalla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus. Samoin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.

Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon. Saavuttaakseen koulutetun hierojan ammattiosaamisen tason, on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin.

Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi muun muassa anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista ja ergonomiasta.